Keresés a honlapon belül
Jogszabálykereső

Jogszabálykereső

Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye

http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

(az alábbi törvények és rendeletek teljes szövege elérhető a kormányzati portálon keresztül)

Munkaügyi jogszabályok gyűjteménye

Munkajog

2003. évi XXI. törvény

Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról

1992. évi XXII. törvény

A Munka Törvénykönyvéről

1991. évi XXIX. törvény

A munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről

67/2004. (IV.15) Korm. rendelet

Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartással kapcsolatos bejelentési és nyilvántartási kötelezettség szabályozásáról

78/1993. (V.12.) Korm. rendelet

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

2/2008. (III. 31.) SZMM rendelet

A szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról, valamint egyes szociális szolgáltatások 2008. évi kiegészítő támogatásáról

23/2007. (VI. 12.) SZMM rendelet

Az egyes munkaköri megnevezésekről

14/2007. (IV. 11.) SZMM rendelet

A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről

1/2006. (II. 2.) FMM rendelet

A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról

10/2005. (VII. 25.) FMM rendelet

Az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltéséről, elkészítéséről és elosztásáról

18/2004. (IV. 25.) FMM rendelet

Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás keretében használt azonosító kódok képzésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályokról

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet

A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

1/2004. (I. 9.) FMM rendelet

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról

 

Foglalkoztatáspolitika

2004. évi CXXIII. törvény

A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

2004. évi CXXII. törvény

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

1997. évi LXXIV. törvény

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről

1991. évi IV. törvény

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról

291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról

49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet

A közmunkaprogramok támogatási rendjéről

39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet

A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet

A megváltozott képességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról

176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet

A megváltozott képességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól

18/2005. (X.18.) FMM rendelet

Az álláskeresők nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartásból való törlésről, valamint az álláskeresési megállapodásról

13/2007. (III.28.) SzMM rendelet

A regionális munkaügyi központok illetékességéről

15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól

14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól

13/2005. (VIII. 26.) FMM rendelet

A munka világából történő fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó járulék-kiegészítésről

30/2004. (XII. 21.) FMM rendelet

A különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselő elhelyezkedését segítő munkaerőpiaci szolgáltatások és azok igénybevételének részletes szabályairól

11/2004. (IV. 7.) FMM-PM együttes rendelet

A 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról

10/2004. (IV. 7.) FMM-ESzCsM együttes rendelet

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szervezeti egységének a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program egészségügyi és szociális intézkedései végrehajtásában közreműködő szervezetté történő kijelöléséről és feladatairól

9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet

A Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004-2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról

30/2000. (IX. 15.) GM rendelet

A munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról

21/1999. (IV. 28.) GM rendelet

Az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet

A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről

4/1997. (I. 28.) MüM rendelet

A munkanélküli járadék megállapításához szükséges igazolólapról

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet

A rendbírságról

 

 

Közalkalmazottakra vonatkozó szabályok

1992. évi XXXIII. törvény

A közalkalmazottak jogállásáról

388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

A közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet

A közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról

32/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. évi után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi részletének finanszírozásáról

48/2005. (III. 23.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról

173/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet

A közalkalmazotti szakmai szorzóval kapcsolatos jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról

44/1997. (III. 12.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi ágazatban történő végrehajtásáról

89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról

77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél

49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történő végrehajtásáról

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről

1087/2007. (XI. 17.) Korm. határozat

A vezetői munkakörbe kinevezett közalkalmazottakra vonatkozó szabályok megalkotásáról

62/1997. (XI. 7.) BM rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról

3/2001. (II. 20.) EüM rendelet

A közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról

24/1992. (XII. 18.) FM rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

25/1992. (XI. 25.) HM rendelet

A honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről

7/1993. (III. 9.) IM rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a büntetés-végrehajtás szerveinél történő végrehajtásáról

24/1992. (XII. 2.) KHVM rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

5/1993. (II. 27.) KTM rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

1/1993. (IX. 29.) KüM rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Külügyminisztérium jóléti intézményeinél történő végrehajtásáról

11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról

30/2000. (X. 11.) OM rendelet

A közalkalmazottak jogállását érintő kérdésekről

2/1993. (I. 30.) MKM rendelet

Az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről

1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet

A közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről

2/1999. (I. 29.) NKÖM rendelet

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának felügyelete alá tartozó nemzeti művészeti intézményekben művészi vagy egyéb művészeti munkakört betöltő közalkalmazottak illetménypótlékáról

17/1993. (VI. 18.) PM rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a pénzügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról

8/1999. (XI. 24.) TNM rendelet

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről

2/1999. (VIII. 24.) MeHVM rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról

 

Szakképzés és felnőttképzés

2003. évi LXXXVI. törvény

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

2001. évi CI. törvény

A felnőttképzésről

1993. évi LXXVI. törvény

A szakképzésről

123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól

292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet

A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól

4/2008. IV. 22.) SZMM rendelet

A regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről

9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet

A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tatozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról

15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet

A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet

A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól

1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet

A szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

A szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól

1057/2005. (V. 31.) Korm. határozat

A szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről

14/2006. (IV. 3.) OM rendelet

A szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről

34/2003 (XII. 21.) OM rendelet

A szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről

9/2005. (VII. 15.) FMM rendelet

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet módosításáról

7/2005. (VI. 1.) FMM rendelet

A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról szóló a 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet módosításáról

1/2005. (I. 19) FMM rendelet

A felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról

24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet

Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól

23/2004. (VI. 22.) FMM rendelet

A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet módosításáról

22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet

Az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról

10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintő szakterületeken a szakértői tevékenység szabályozásáról

7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet

A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásnak szabályairól

48/2001. (XII. 29.) OM rendelet

A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól

1/2006. (II. 17.) OM rendelet

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

 

Munkaközvetítés

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

 

Munkaügyi ellenőrzés

1996. évi LXXV. törvény

A munkaügyi ellenőrzésről

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről

 

Munkavédelem, foglalkoztatás-egészségügy

1999. évi XLII. törvény

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

1993. évi XCIII. törvény

A munkavédelemről

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet

A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

Az egyéni védőeszközök megfelelőségét vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetőleg az Európai Unió tagállamainak való bejelentéséről, valamint a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

A munkahelyek kémiai biztonságáról

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet

A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet

A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet

Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet

A tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

1081/2007. (X. 12.) Korm. határozat

A Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről

32/2007. (IV. 19.) OGY határozat

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 95. ülésszakán elfogadott, a munkavédelemről szóló 187. számú Keretegyezményről és a munkavédelemről szóló 197. számú Ajánlásról, valamint a munkaviszonyról szóló 198. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásról

4/2006. (III. 27.) FMM rendelet

Az igazságügyi munkabiztonsági szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjéről és eljárási szabályairól

1/2004. (I. 9.) FMM rendelet

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályairól

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

5/2002. (XI.12.) FMM rendelet

A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásáról

 

Megváltozott munkaképességűek

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról

176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól

26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet

A rehabilitációs akkreditációs díjról

15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól

14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet

A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól

8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet

A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról

213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól

321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

A komplex rehabilitációról

 

A szociális ágazathoz tartozó jogszabályok jegyzéke

Családtámogatás

Törvény

1998. évi LXXXIV. törvény

A családok támogatásáról

Kormányrendelet

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Miniszteri rendelet

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

 

Gyermekvédelem, gyermeki jogok

Törvény

2005. évi CXL. törvény

A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről

2005. évi LXXX. törvény

A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

1997. évi XXXI. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1991. évi LXIV. törvény

A Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

Kormányrendelet

126/2007. (VI. 1.) Korm. rendelet

A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, valamint egyes kormányrendeleteknek a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményre való jogosultság igazolásával összefüggő módosításáról, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

A nevelőszülői, hivatásos nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről

127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet

Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

Miniszteri rendelet

5/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet

A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól

29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet

A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet

A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól

10/2003. (III. 27.) ESZCSM rendelet

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

30/1997. (X. 11.) NM rendelet

A javítóintézetek rendtartásáról

 

Szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Törvény

1993. évi III. törvény

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kormányrendelet

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

90/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2008. évi előirányzatából történő többlettámogatás igényléséről

387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól

340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról

289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról

260/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2008. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről

353/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A gáz- és távhőszolgáltatók által a 2007. évben igénybe vehető előlegről

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól

129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet

A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről

11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet

Egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről

211/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Miniszteri rendelet

3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet

A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet

A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendelet

Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

 

Társadalombiztosítási nyugellátás, idősügy

Törvény

2007. évi LXXXIV. törvény

A rehabilitációs járadékról

2005. évi CLXXIII. Törvény

A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről

1997. évi LXXXI. törvény

A társadalombiztosítási nyugellátásról

Kormányrendelet

72/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. évi évközi kiegészítő emeléséről

71/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

A nyugellátások és a baleseti járadék 2008. évi évközi kiegészítő emeléséről

352/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

A nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

351/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól

213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól

225/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

224/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

A nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

199/2006. (X. 2.) Korm. rendelet

A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2006. évi kiegészítő emeléséről

198/2006. (X. 2.) Korm. rendelet

A nyugellátások és a baleseti járadék 2006. évi kiegészítő emeléséről

329/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A nyugellátásoknak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével összefüggő emeléséről

289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

A rokkantsági járadékról

Miniszteri rendelet

34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól

58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendelet

Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról

 

Ifjúsági ügyek

Törvény

1995. évi LXIV. törvény

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről

Kormányrendelet

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

142/1997. (VIII. 29.) Korm. rendelet

A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak a Magyarországnak a szakképzés, ifjúságügy és oktatás területén megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott 1/97. számú határozata kihirdetéséről

21/1996. (II. 7.) Korm. rendelet

A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság alapításáról

Miniszteri rendelet

8/2005. (XI. 10.) ICSSZEM-TNM rendelet

A Turisztikai Célelőirányzat ifjúsági turizmus céljára fordítandó keretének felhasználási szabályairól

7/2002. (V. 25.) ISM-OM együttes rendelet

Az ifjúságsegítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről

 

Kábítószerügyek

Miniszteri rendelet

26/2003. (V. 16.) ESzCsM-GyISM együttes rendelet

A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól

 

Fogyasztóvédelem és piacfelügyelet

Törvény

1997. évi CLV. törvény

A fogyasztóvédelemről

Kormányrendelet

216/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról

215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról

225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

151/2003. (IX. 22. ) Korm. rendelet

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet

A békéltető testületi tagok díjazásáról

79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet

Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról

Miniszteri rendelet

7/2001. (III. 29.) GM rendelet

A fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről

24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet

A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról

 

Esélyegyenlőség

Törvény

2003. évi CXXV. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (az igazságügyi és rendészeti miniszterrel együttes jogszabály-előkészítési feladatkör)

1982. évi 10. törvényerejű rendelet

A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 19-én New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről

Kormányrendelet

362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól

 

Fogyatékos személyek jogai

Törvény

2007. évi XCII. törvény

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1998. évi XXVI. törvény

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Kormányrendelet

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

 

Civil kapcsolatok

Törvény

2005. évi LXXXVIII. törvény

a közérdekű önkéntes tevékenységről

2003. évi L. törvény

A Nemzeti Civil Alapprogramról

Kormányrendelet

160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról

 

Európai és nemzetközi kapcsolatok

Törvény

2005. évi XCVIII. törvény

Az Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről

1999. évi C. törvény

Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről

 

A szociális ágazathoz tartozó egyéb jogszabályok

Kormányrendelet

156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról

65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet

A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Miniszteri rendelet

1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet

A betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről

5/2001. (VII. 10.) ISM rendelet

A hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben való meghagyásának követelményeiről

 

Egyéb jogszabályok

Kormányrendelet

321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

A komplex rehabilitációról

Miniszteri rendelet

15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet

A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet

A szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről

2/2008. (III. 31.) SZMM rendelet

A szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról, valamint egyes szociális szolgáltatások 2008. évi kiegészítő támogatásáról

 

Magyar Közlöny

Munkaügyi Közlöny

Szociális Közlöny

Oktatási Közlöny

  

menujobb
Linkek a hazai állásportálokhoz
Linkek külföldi állásportálokhoz
Külföldi cégek - közvetlenül

Információk a bérekről!
Töltsd ki a kérdőívet!
Nyerhetsz!


Dura Stúdió 2009.adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában